Халықаралық байланыстар бөлімі
ksu@korkyt.kz +7242 26-27-14, Қабылдау комиссиясы +7242 23-53-92

Халықаралық байланыстар бөлімі

Gulnazia.JPG

Әлмаханова Гүлнәзия Айтбайқызы
Халықаралық байланыстар бөлімінің басшысы

Міндеттері:
1. Білім беруді дамытудың негізгі әлемдік үрдістері туралы ақпарат жинау, талдау материалдарын зерделеу және құрастыру;
2. Әлемнің неғұрлым дамыған елдерінің білім беру жүйелерімен салыстырғанда отандық білім беру жүйесіне салыстырмалы талдау жүргізу;
3. Білім туралы Заңға және Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік актілеріне, білім беру саласындағы халықаралық (мемлекетаралық, үкіметаралық және ведомствоаралық) шарттарға сәйкес білім беру саласындағы халықаралық ынтымақтастықты дамыту жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру;
4. Қорқыт Ата атындағы ҚУ мүдделерін ескере отырып, білім беру саласындағы халықаралық байланыстарды дамытудың стратегиялық бағыттарын әзірлеу;
5. Отандық білім беру жүйесін реформалаудың негізгі міндеттерін ескере отырып, халықаралық ынтымақтастықты дамытудың тұжырымдамалық бағдарламасын жасау;
6. Білім және ғылым саласындағы алыс шетел университеттерімен халықаралық байланыстар географиясын кеңейту, халықаралық шарттар, меморандумдар мен келісімдер жасасу және шетелдік жоғары оқу орындарымен әріптестік байланыстар орнату;
7. Шетелдік оқу орындарында неғұрлым талантты жастар қатарынан жоғары білікті кадрларды даярлау, оның ішінде студенттерді, магистранттарды, аспиранттар мен докторанттарды академиялық ұтқырлық бағдарламасы және алмасу бағдарламасы бойынша шетелде оқыту;
8. Шетелде ғылыми тағылымдаманы, профессорлық-оқытушылық құрамның біліктілігін арттыруды ұйымдастыру;
9. Шетелдік ғалымдар мен мамандарды шақыру, ЖОО топ-менеджменті, шетелдік ғалымдар мен мамандарды дәріс оқуға, магистранттар мен докторанттарға ғылыми басшылық жасауға, ғылыми кадрларды жақын және алыс шетел университеттерімен бірлесіп даярлауға тарту;
10. Шет елдердің және ТМД-ның әріптес жоғары оқу орындарымен бірлескен білім беру бағдарламалары мен қос дипломды білім беру бағдарламаларын құру және іске асыру;
11. Уағдаластық бойынша шет тілдері және басқа да пәндер бойынша сабақтар өткізу үшін шет елдерден волонтер-оқытушыларды шақыру;
12. Шет елдердің серіктес жоғары оқу орындарында өкілдіктер/кеңселер/орталықтар ашу арқылы шетелдік студенттерді, оның ішінде шетелдік қазақ диаспорасы арасынан жастарды Қорқыт Ата ҚУ-ға оқыту үшін тарту.;
13. Шет елдердің озық білім беру тәжірибесін тарату;
14. Шет елдердің студенттерін, магистранттарын және аспиранттарын Қорқыт Ата ҚУ-да оқыту.
 
Қызметі:
1. Мамандарды даярлау, ғылыми-педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру, бірлескен оқу-әдістемелік және ғылыми-зерттеу бағдарламалары, Баспа қызметі және шетелдік әріптестермен басқа да тікелей келісімдер, шарттар мен меморандумдар саласында халықаралық ынтымақтастықты дамыту жөніндегі іс-шараларды жоспарлау және іске асыру;
2. Бірлескен білім беру бағдарламалары мен қос дипломды білім беру бағдарламаларын іске асыру бойынша шетелдік әріптестермен келісімдер жасасу бойынша мәтіндерді келісуге дайындау және ұсыныстар енгізу;
3. Білім және ғылым саласындағы халықаралық ынтымақтастықты дамытудың жалпы перспективалық жоспарын дайындау;
4. Шетелдік әріптестермен халықаралық ынтымақтастықты дамыту;
5. Бірлескен және халықаралық білім беру және ғылыми жобаларды іске асыру бойынша шетелдік әріптестермен келісімдер жасасу жөнінде ұсыныстар енгізу;
6. Бірлескен гранттық жобалар мен шарттарды әзірлеу және іске асыру;
7. Шет тілдері бойынша курстар ұйымдастыру арқылы жоғары оқу орындарының түлектерінің шет тілдерін еркін меңгеруіне жағдай жасау;
8. Жасалған келісімдерді іске асыру жөніндегі іс-шараларды ұйымдастырушылық-техникалық қамтамасыз ету;
9. Онлайн және офлайн форматтарда бірлескен жобалар шеңберінде өткізілетін көшпелі халықаралық семинарлар, тренингтер, дөңгелек үстелдер мен пікірталастар ұйымдастыру;
10. Университетте шақырулар мен бағыттар бойынша жұмыс істейтін ерікті оқытушылармен, шетелдік мамандармен жұмыс;
11. Жақын және алыс шетелдерден келген шетелдік студенттермен жұмыс;
12. Жыл сайынғы және халықаралық білім беру бағдарламаларын ұйымдастыру және өткізу және олардың мониторингі;
13. Білім алушылардың сыртқы академиялық ұтқырлығын ұйымдастыру және өткізу, қос дәрежелі/қос диплом және біліктілікті арттыру курстары бағдарламалары бойынша оқытуды ұйымдастыру;
14. Университет оқытушылары мен қызметкерлері үшін ағылшын тілін тереңдетіп оқыту курстарын ұйымдастыру, IELTS (IELTS), TOEFL (TOEFL) және т. б. халықаралық емтихандарды тапсыруды ұйымдастыру.;
15. Шетелге оқуға, тағылымдамаға іссапарға жіберу үшін ғылыми-педагогикалық қызметкерлерді, мамандар мен оқушыларды іріктеу мен ресімдеуді бақылау;
 
Құрылымы
Әлмаханова Гүлнәзия Айтбайқызы
- халықаралық байланыстар бөлімінің басшысы, гуманитарлық ғылымдар магистрі 
Эл.почта: gulnaziyaalmakhanova@gmail.com
Телефон: +7 702 510 5084, +7 7242 26 17 25
Кеншінбай Темірболат Ыбрайұлы
- халықаралық жобалар мен стипендиялар жөніндегі топ жетекшісі, Филология ғылымдарының кандидаты, Шетел тілдері және аударма кафедрасының академиялық доценті 
Эл.почта: temirbolat@korkyt.kz, kenshinbayt@mail.ru    
Телефон: +7 701 724 70 06, +7 7242 26 17 25

 

Facebook: https://www.facebook.com/OmcKu  
Телефон:
+7 7242  26 17 25

Қолжетімді қызметтер

PLATONUS

platonus.kz

E-univer

https://e-univer.korkyt.kz/

Call center

+7-7242-558877

МООK

МООK (Жаппай ашық онлайн сабақ)

Erasmus

erasmus

Сабақ кестесі

толығырақ...

Ғылыми кітапхана

толығырақ...