Құжаттар тізілімі
ksu@korkyt.kz, korkyt_ksu@mail.ru +7242 27-28-49, Приемная комиссия +7242 23-53-92

Құжаттар тізілімі

Заңдар, Кодекстер
Академиялық саясат Ашу
Cтуденттердің ар - намыс кодексі Ашу
Білім туралы Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319 Заңы Ашу
Жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 19 қаңтардағы № 109 Заңы  Ашу
"Жоғары білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 қаңтардағы № 58 қаулысына өзгерістер енгізу туралы Ашу
Өзіндік үлгідегі диплом туралы Ашу
Бағдарламалар, жоспарлар
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті КЕАҚ Сапа саласындағы саясат Ашу
«Қорқыт ата атындағы Қызылорда университеті»  2019-2021 жылдарға арналған интернационалдандыру стратегиясы   Ашу
«Қорқыт ата атындағы Қызылорда университеті» КеАҚ-ның 2021-2025 жылдарға арналған Стратегиялық даму жоспары Ашу
«Қорқыт ата атындағы Қызылорда университеті»  КеАҚ-ның 2021-2025 жылдарға арналған Даму бағдарламасы Ашу
«Қорқыт ата атындағы Қызылорда университеті» КеАҚ-ның 2030 жылға дейінгі  Тұрақты даму стратегиясы Ашу
2021-2025 жылдарға арналған  «Виртуалды университет 4.0» тұжырымдамасы Ашу
Бұйрықтар, қаулылар
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің диссертациялық кеңесінің құрамы туралы бұйрық Ашу
Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы Ашу
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау бағыттарының сыныптауышын бекіту туралы Ашу
CҒЗЖ республикалық конкурсы туралы  Ашу 
Ережелер
«Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті» КеАК қызметкерлеріне «Профессор-зерттеуші», «Оқытушы(доцент) зерттеуші» мәртебелерін беру ЕРЕЖЕСІ Ашу
Уақытша шығармашылық ұжым туралы ЕРЕЖЕ Ашу
«Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті» КеАҚ  ғылыми-зерттеу жұмыстарын, ғылыми-техникалық және инновациялық жобаларды жүзеге асыру мен ғылыми, ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландыру туралы ЕРЕЖЕ Ашу
«Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті» КеАҚ «Айдың үздік қызметкері» байқауын өткізу тәртібі туралы ЕРЕЖЕ Ашу
«Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті» КеАҚ ғылыми-техникалық кеңесі туралы ЕРЕЖЕ Ашу
«Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті» КЕАҚ институт директорлары мен кафедра меңгерішілерінің КРІ туралы ЕРЕЖЕ Ашу
«Қорқыт ата атындағы Қызылорда университеті» КеАҚ қауымдастырылған профессоры және профессор лауазымдарына сайлау туралы ЕРЕЖЕ Ашу
«Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті» КЕАҚ оқытушы-профессор құрамы мен ғылыми қызметкерлер лауазымдарына конкурстық орналасу ЕРЕЖЕСІ Ашу
«Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті» КЕАҚ-ң бакалавриатта оқу ақысын төлеуге арналған ішкі гранттар мен  жеңілдіктердің түрлерін айқындау тәртібі туралы ЕРЕЖЕСІ Ашу
«Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінде» КЕАҚ іссапарлық және өкілдік шығыстарды беру тәртібі мен шарттары туралы ЕРЕЖЕ Ашу
«Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетіне» КЕАҚ  жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларына білім алушыларды қабылдау ЕРЕЖЕСІ Ашу
«Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің» Құрметті профессоры туралы ЕРЕЖЕ Ашу
«Қорқыт Ата атындағы Қызылорда унивеситеті» КЕАҚ білім беру қызметін жүзеге асыруда сыбайлас жемқорлық және өзге де құқық бұзушылықтың алдын алу жөніндегі қоғамдық комиссия ЕРЕЖЕСІ Ашу
«Қорқыт Ата атындағы Қызылорда унивеситеті» КЕАҚ Ғылыми кеңес туралы ЕРЕЖЕ Ашу
«Қорқыт Ата атындағы Қызылорда унивеситеті» КеАҚ Жұмыс берушілер кеңесі туралы ЕРЕЖЕ Ашу
«Қорқыт Ата атындағы Қызылорда унивеситеті» КЕАҚ кадрлық резерв туралы ЕРЕЖЕСІ Ашу
«Қорқыт Ата атындағы Қызылорда унивеситеті» КЕАҚ кадрлық саясаты Ашу
«Қорқыт Ата атындағы Қызылорда унивеситеті» КеАҚ Қабылдау комиссиясы туралы ЕРЕЖЕ Ашу
«Қорқыт Ата атындағы Қызылорда унивеситеті» КЕАҚ тәртіптік комиссия туралы ЕРЕЖЕ Ашу
«Қорқыт Ата атындағы Қызылорда унивеситеті» КеАҚ тұрғын үй комиссиясы туралы ЕРЕЖЕСІ Ашу
«Қорқыт Ата атындағы Қызылорда унивеситеті» КЕАҚ эдвайзер-тәлімгер туралы ЕРЕЖЕСІ Ашу
«Қорқыт Ата атындағы Қызылорда унивеситетінің» КЕАҚ келісім комиссиясы туралы ЕРЕЖЕСІ Ашу
«Қорқыт Ата атындағы Қызылорда унивеситетінің» Еңбек тәртібі ЕРЕЖЕСІ Ашу
КЕАҚ білім туралы құжаттардың түрлері, оларды толтыру және есепке алу талаптары туралы ЕРЕЖЕ Ашу
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті» КЕАҚ құрылымдық бөлімшесі туралы Ережесі мен қызметкерлердің лауазымдық нұсқаулықтарын әзірлеу туралы ЕРЕЖЕ Ашу
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда унивеситеті базасында Қызылорда облысының мектеп бітіруші оқушылары арасында өткізілетін облыстық пәндік олимпиадалар мен байқауларды ұйымдастыру және өткізу туралы ЕРЕЖЕ Ашу
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда унивеситетінің профессор-оқытушылар құрамының білім беру қызметіндегі рейтингісін анықтау ЕРЕЖЕСІ Ашу
Тәуекелдерді басқару туралы ЕРЕЖЕ Ашу
Шетелдік мамандарды тарту және шақыру бойынша шығындарды өтеу тәртібі туралы ЕРЕЖЕ Ашу
Докторлық, магистерлік диссертацияларды/жобаларды, монографиялар мен ғылыми мақалаларды және дипломдық жұмыстарды/жобаларды тексеру үшін Antiplagiat жүйесін қолдану туралы ЕРЕЖЕСІ Ашу
Магистерлік диссертацияларды/жобаларды және дипломдық жұмыстарды тексеру үшін Antiplagiat жүйесін қолдану туралы ЕРЕЖЕ Ашу
Инклюзивтік білім беру орталығының ЕРЕЖЕСІ Ашу
«Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті» КеАҚ  профессор-оқытушылар құрамы, ғылыми қызметкерлер және білім алушыларының халықаралық рецензияланатын басылымдарда жариялану белсенділігін ынталандыру ЕРЕЖЕСІ Ашу
Кәсіптік практиканы ұйымдастыру, өткізу және практика базасы ретінде ұйымды айқындау ЕРЕЖЕСІ  Ашу
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінде студенттік ғылыми жұмыстардың республикалық конкурсының I кезеңін ұйымдастыру және өткізу ЕРЕЖЕІ Ашу
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің диссертациялық кеңесі туралы ЕРЕЖЕ Ашу
Этикалық комиссия туралы ЕРЕЖЕ Ашу
Кәсіптік  практиканы  ұйымдастыру, өткізу  және  практика  базасы  ретінде ұйымды  айқындау  ЕРЕЖЕСІ Ашу
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің Басқарма  төрағасы- ректорының гранты аясында жас ғалымдардың ғылыми зерттеулері конкурсын өткізу туралы ЕРЕЖЕ Ашу
Стандарттар
Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы Ашу
«Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті» КЕАҚ сапаны ішкі қамтамасыз ету стандарттары     Ашу
«Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті» түлегінің моделі  Ашу
Нұсқаулықтар
«Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінде» КЕАҚ коммерциялық және қызметтік құпияның сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулық Ашу
«Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті» КЕАҚ Іс құжаттар жүргізу нұсқаулығы    Ашу
«Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті» КеАК ғылыми іс шараларын ұйымдастыру және өткізу Нұскаулығы  
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің істер номенклатурасы Ашу
Келісімшарт
Коммерциялық емес акционерлік қоғам «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда унивеситеті» Ұжымдық Келісімшарты    Ашу

Қолжетімді қызметтер

PLATONUS

platonus.kz

E-univer

e-univer.korkyt.edu.kz

Жедел желі

+ 7242 27-28-49

Erasmus

erasmus

Сабақ кестесі

толығырақ...

Ғылыми кітапхана

толығырақ...