Ішкі құжаттар тізілімі
ksu@korkyt.kz +7242 26-27-14, Қабылдау комиссиясы +7242 23-53-92

Ішкі құжаттар тізілімі

 

Ішкі нормативтік құжаттар атауы
I Қазақстан Республикасы заңнамалығы мен Жарғы талаптарына сәйкес  Директорлар Кеңесінің шешімімен бекітілетін ішкі құжаттар

1

КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің» Басқарма Төрағасын – Ректорды іріктеу және тағайындау және Басқарма мүшелерін сайлау тәртібі

Ашу

2

КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің» Корпоративтік хатшысы туралы Ереже

Ашу

3

КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің» Басқармасы туралы Ереже

Ашу

4

КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің» ішкі аудит қызметі  туралы Ереже

Ашу

5

КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің» ішкі аудит қызметінің Ішкі аудит стандарттары

Ашу

6

КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің» ішкі аудит қызметінің Аудит жүргізу Ережесі

Ашу

7

КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің»  коммерциялық және қызметтік құпияларын сақтауды қамтамасыз ету нұсқаулығы

Ашу

8

КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің» оқытушы-профессор құрамы мен ғылыми қызметкерлерінің лауазымдарына конкурстық орналасу Ережелері 

Ашу

9

КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің» бакалавриатта оқуға ақы төлеу бойынша ішкі гранттар мен жеңілдіктер түрін анықтау тәртібі туралы Ереже

Ашу

10

Білім туралы құжаттардың нысаны және оларды толтыру талаптары туралы Ереже

Ашу

11

КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінде» іссапарлық және өкілдік шығыстарды беру тәртібі мен шарттары туралы Ереже

Ашу

12

КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің» ақпараттық қауіпсіздігі туралы Ережесі

Ашу

13

КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің» корпоративтік әдеп кодексі

Ашу

14

КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің» шетелдік мамандарды тарту туралы Ережесі және тарту шығындарын өтеу тәртібі 

Ашу

15

КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің» негізгі құралдарды есептен шығару Ережелері

Ашу

16

КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің» активтерді иеліктен шығару Ережелері

Ашу

17

«Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелерін лауазымға кірістіру бағдарламасы

Ашу

18

«Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті» КЕАҚ сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметі туралы Ереже

Ашу

19

«Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті» КЕАҚ сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты

Ашу

II Қазақстан Республикасы заңнамалығы мен Жарғы талаптарына сәйкес Басқарма шешімімен және Басқарма Төрағасы-Ректордың бұйрығымен бекітілетін ішкі нормативтік құжаттар

1

КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің» Ғылыми Кеңесі туралы Ереже

Ашу

2

КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің» Жұмыс берушілер кеңесі  туралы Ереже

Ашу

3

КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің» кадрлық саясаты

Ашу

4

КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің» Ұжымдық шарты

Ашу

5

КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің» кадрлық резерві туралы Ереже

Ашу

6

КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің» оқытушы-профессор құрамын аттестаттау туралы Ереже

Ашу

7

КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің» институт директорлары мен кафедра меңгерушілерінің KPI туралы Ереже

Ашу

8

 «Айдың үздік қызметкері» конкурсын өткізу тәртібі туралы Ереже

Ашу

9

КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің» сапаны ішкі қамтамасыз ету стандарттары

Ашу

10

КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің» эдвайзер-кураторы туралы Ереже

Ашу

11

КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің» тәуекелдерді басқару туралы Ережесі

Ашу

12

КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің» тәртіптік кеңесі туралы Ереже

Ашу

13

КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің» құрылымдық бөлімшелері туралы ережелерді және қызметкерлердің қызметтік нұсқаулықтарын әзірлеу тәртібі туралы Ереже

Ашу

14

КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің» жеке еңбек дауларын шешу жөніндегі келісім комиссиясы туралы Ереже

Ашу

15

КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің» ғылыми журналдарына мақалалар жариялау туралы Ережелері 

17.1 Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің Хабаршысы. Ауыл шаруашылығы ғылымдары

17.2 PHILOLOGICAL SCIENCES JOURNAL

17.3 Математика, физика және информатиканы оқытудың өзекті мәселелері

17.4 Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің Хабаршысы. Педагогика және психология сериясы

17.5 Техника ғылымдары және технология

17.6 BIOLOGICAL SCIENCES JOURNAL

17.7 CHEMISTRY AND CHEMICAL TECHNOLOGY JOURNAL

17.8 Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің Хабаршысы. ЭКОНОМИКА ғылымдары сериясы

Ашу 

Ашу

Ашу 

Ашу 

Ашу 

Ашу 

Ашу 

Ашу 

16

КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің» тұрғын үй комиссиясы туралы Ереже

Ашу

17

КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің» қабылдау  комиссиясы туралы Ереже

Ашу

18

КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті» КЕАҚ әкімшілік-басқарушылық персоналы қызметкерлерінің лауазымдарына конкурстық орналасу Ережесі

Ашу

19

Университеттің білім беру бағдарламаларының жүзеге асырылу сапасын бағалау Ережесі

Ашу

20

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті білім алушылардың шағымдарын қарау қағидалары 

Ашу

21

«Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті» КеАК қызметкерлеріне «Профессор-зерттеуші», «Оқытушы(доцент) зерттеуші» мәртебелерін беру ЕРЕЖЕСІ

Ашу

22

«Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті» КеАК ғылыми іс шараларын ұйымдастыру және өткізу Нұскаулығы

Ашу

23

«Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті» КеАҚ ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландыру туралы Ереже

Ашу

24

«Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті» КеАҚ профессор-оқытушылар құрамы, ғылыми қызметкерлер және қызметкерлердің басылымдарда жариялану белсенділігін ынталандыру Ережесі

Ашу

25

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті " КЕАҚ уақытша шығармашылық ұжымы туралы Ереже

Ашу

26

Этикалық комиссия туралы Ереже

Ашу

27

Докторантурадан кейінгі Ереже

Ашу

28

"Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті" КЕАҚ дарынды білім алушыларды қолдау туралы ереже

Ашу

29

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің Басқарма төрағасы- ректорының гранты аясында жас ғалымдардың ғылыми зерттеулері конкурсын өткізу туралы Ереже

Ашу

30

Қызылорда университеті КЕАҚ оқу және әкімшілік ғимаратының аумағында өткізу және объект ішінің режимін сақтау ЕРЕЖЕСІ

Ашу

31

Психологиялық қолдау орталығы туралы ереже

Ашу

32

«Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің» Дуалды оқытуды ұйымдастыру туралы Ережесі

Ашу

33

Ереже Білім беру бағдарламасын дамыту жоспарын әзірлеу тәртібі туралы және оны іске асыру мониторингі  

Ашу 

ІII Қазақстан Республикасының заңнамалығы мен Жарғы талаптарына сәйкес Ғылыми Кеңес бекітетін ішкі нормативтік құжаттар
1 "Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті" КЕАҚ академиялық саясаты Ашу
2 КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің» ішкі тәртіп Ережелері Ашу
3 КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің» интернационалдандыру стратегиясы Ашу
4 КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің» Ғылыми-техникалық кеңесі туралы Ереже Ашу
5 КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің» Диссертациялық кеңесі туралы Ереже Ашу
6 КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің» Құрметті профессоры туралы Ереже Ашу
7 КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің» қауымдастырылған профессоры және профессор лауазымыдарына сайлау туралы Ереже Ашу
8 «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті» КеАК ғылыми іс шараларын ұйымдастыру және өткізу Нұскаулығы Ашу
9 Докторлық, магистерлік диссертацияларды/жобаларды, монографиялар мен ғылыми мақалаларды және дипломдық жұмыстарды/жобаларды тексеру үшін Antiplagiat жүйесін қолдану туралы Ережесі Ашу
IV Стандарттар
1 Cтуденттердің ар - намыс кодексі Ашу
2 «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті» түлегінің моделі  Ашу

 

 

Қолжетімді қызметтер

PLATONUS

platonus.kz

E-univer

https://e-univer.korkyt.kz/

Call center

+7-7242-558877

МООK

МООK (Жаппай ашық онлайн сабақ)

Erasmus

erasmus

Сабақ кестесі

толығырақ...

Ғылыми кітапхана

толығырақ...