6B07369 - Жерге орналастыру
ksu@korkyt.kz +7242 26-27-14, Қабылдау комиссиясы +7242 23-53-92

6B07369 - Жерге орналастыру

Институт Инженерлі-технологиялық институты 
Кафедра Су шаруашылығы және жерге орналастыру
Білім беру бағдарламаларының тобы B075 Кадастр және жерге орналастыру
Атауы 6B07369 - Жерге орналастыру
Аккредитация Сертификат
Білім беру бағдарламасының түрі Қолданыстағы
Білім беру бағдарламасының мақсаты Жер ресурстарын қорғау және ұтымды пайдалану, соның ішінде ғылыми-зерттеу, әлеуметтік-педагогикалық, жобалық, ұйымдастырушылық және басқарушылық және жер ресурстарын тиімді пайдалану саласындағы қажетті кәсіптік құзыреттілікпен жер қатынастары, жер ресурстарын басқару және аумақты ұйымдастыру әдістемесі бойынша кәсіби дағдыланған, бәсекеге қабілетті және сұранысқа ие мамандарды дайындау. 
Білім деңгей Бакалавриат (Жоғары білім)
Берілетін дәреже Техника және технология бакалавры  
Қызметтер тізбесі Инженер–жерге орналастырушы
Кәсіби қызмет объектісі Қазақстан Республикасындағы жер қатынастары; мемлекеттік жер кадастрын жүргізу; жерлерді есепке алу және тіркеу; жылжымайтын мүлікті бағалау; жерлерді ұтымды пайдалану және қорғау
Білім беру бағдарламасының ерекшелігі Академиялық ұтқырлық бағдарламасы, қосымша білім беру бағдарламасын меңгеру мүмкіндігі (Minor)
Оқу түрі Күндізгі, Жоғары білім, техникалық және кәсіптік білім негізінде  күндізгі қысқартылған  оқыту.
Оқыту формасы Бүкіл оқу мерзіміне 240 академиялық кредитті және бір оқу жылы үшін 60 академиялық кредитті игеру мерзімімен анықталады. Сәйкесінше оқу мерзімі 4 жыл. Студенттің оқу мерзімінің ұлғаюы немесе азаюы кезінде бір оқу жылында аз немесе көп академиялық кредиттер алуына рұқсат етіледі. Жоғары білімі немесе техникалық және кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі білімі бар тұлғалардың оқу мерзімі транскрипт (дипломға қосымша) негізінде айқындалатын білім алушының алғышарттары ескеріле отырып белгіленеді. Бұл ретте кредиттер қайта есептеледі және олардың көлемі жеткілікті және білім беру бағдарламасы үздіксіз болған жағдайда бұрын игерілген пәндер есепке алынады.
Оқыту тілі Қазақ
Кредит көлемі/сағат 240/4795
Білім алушыға қойылатын талаптар Жоғары білім; жоғары арнайы білім; жалпы орта білім
Түлек моделі Жүктеу
2023-2027 жылдарға арналған білім беру бағдарламасын дамыту жоспары Жүктеу
Бағдарлама менеджері Алдамбергенова Гүлзинат Темірханқызы

Қолжетімді қызметтер

PLATONUS

platonus.kz

E-univer

https://e-univer.korkyt.kz/

Call center

+7-7242-558877

МООK

МООK (Жаппай ашық онлайн сабақ)

Erasmus

erasmus

Сабақ кестесі

толығырақ...

Ғылыми кітапхана

толығырақ...