6B07158 -Технологиялық машиналар мен жабдықтар
ksu@korkyt.kz, korkyt_ksu@mail.ru +7242 26-27-14, Қабылдау комиссиясы +7242 23-53-92

6B07158 -Технологиялық машиналар мен жабдықтар

Институт Инженерлі-технологиялық (ИТИ) 
Кафедра Инжинирингтік технологиялар және экология 
Білім беру бағдарламаларының тобы

В064  Механика және металды өндеу

Атауы 6B07158 - Технологиялық машиналар мен жабдықтар (салалар бойынша), жоғары инженерлік білім
Аккредитация Сертификат    
Білім беру бағдарламасының түрі Қолданыстағы
Білім беру бағдарламасының мақсаты Инженерия және инженерлік іс бакалаврының білім беру бағдарламасы пайдалы қазбаларды барлау, әзірлеу, өндіру және өңдеу, іргелі және қолданбалы білім мен инновациялық технологияларды қолдана отырып, жобалау, өндірістік-технологиялық және ұйымдастырушылық - басқарушылық қызметті жүзеге асыруға қабілетті әр түрлі мақсаттағы өндірістік объектілерді салу және пайдалану кезінде адам қызметін технологиялық машиналармен және жабдықтармен қамтамасыз ету саласында мамандар даярлауға арналған
Білім деңгей Бакалавриат (Жоғары білім)
Қызметтер тізбесі Технологиялық машиналар және жабдықтар конструкторлары; Технологиялық машиналар және жабдықтар технологтары; Технологиялық машиналар және жабдықтар механиктері; Технологиялық машиналар және жабдықтар инженері; Технологиялық машиналардың диспетчері; Мұнай газ саласындағы арнайы машиналарда; кен орындарында оператор; Өндіріс бойынша ауысым шебері
Кәсіби қызмет объектісі Әртүрлі кешендердің технологиялық машиналары мен жабдықтары; Машина жасау өндірісінің объектілері; технологиялық жабдық, аспаптық техника, технологиялық жарақтандыру және автоматтандыру құралдары; Технологиялық жабдықтарды әзірлеу және жобалау; Өндірістік және технологиялық процестер, оларды әзірлеу және жаңа технологияларды игеру; Шығарылатын бұйымдардың сапасына қол жеткізуге арналған технологиялық жүйелерді ақпараттық, метрологиялық, диагностикалық және басқарушылық қамтамасыз ету құралдары
Білім беру бағдарламасының ерекшелігі 6В07158 - Технологиялық машиналар мен жабдықтар (салалар бойынша) білім беру бағдарламасын әзірлеу кезінде Қызылорда облысының мұнай-газ, отын-энергетика, тау-кен өндіру кешендерінің өндірістері талданды және есепке алынды. Бұдан басқа, БББ-ға жұмыс берушілер мен мүдделі тараптардың талаптарын ескере отырып, жаңа тиісті пәндер енгізілді.. Білім беру бағдарламасы бакалаврларды даярлаудың екі траекториясы бойынша дуальді оқытуды көздейді
Оқу түрі ҚББТ қолданусыз күндізгі
ҚББТ қолданумен күндізгі
Оқыту формасы Бүкіл оқу мерзіміне 240 академиялық кредитті және бір оқу жылы үшін 60 академиялық кредитті игеру мерзімімен анықталады. Сәйкесінше оқу мерзімі 4 жыл. Студенттің оқу мерзімінің ұлғаюы немесе азаюы кезінде бір оқу жылында аз немесе көп академиялық кредиттер алуына рұқсат етіледі. Жоғары білімі немесе техникалық және кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі білімі бар тұлғалардың оқу мерзімі транскрипт (дипломға қосымша) негізінде айқындалатын білім алушының алғышарттары ескеріле отырып белгіленеді. Бұл ретте кредиттер қайта есептеледі және олардың көлемі жеткілікті және білім беру бағдарламасы үздіксіз болған жағдайда бұрын игерілген пәндер есепке алынады.    
Оқыту тілі Қазақ
Кредит көлемі/сағат 240/7200 
Білім алушыға қойылатын талаптар Жоғары білім
жоғары арнайы білім
жалпы орта білім
Бағдарлама менеджері Әбілдаев Нұрлан Әлімханұлы

Қолжетімді қызметтер

PLATONUS

platonus.kz

E-univer

e-univer.korkyt.edu.kz

Call center

+7-7242-558877

МООK

МООK (Жаппай ашық онлайн сабақ)

Erasmus

erasmus

Сабақ кестесі

толығырақ...

Ғылыми кітапхана

толығырақ...