6В01303 - Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі
ksu@korkyt.kz, korkyt_ksu@mail.ru +7242 26-27-14, Қабылдау комиссиясы +7242 23-53-92

6В01303 - Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі

Институт Гуманитарлық-педагогикалық институт (ГПИ)   
Кафедра Педагогикалық-психологиялық білім беру және оқыту әдістемесі 
Білім беру бағдарламаларының тобы В003 Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі
Атауы 6В01303 - Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі
Аккредитация Сертификат    
Білім беру бағдарламасының түрі Қолданыстағы
Білім беру бағдарламасының мақсаты Жалпы білім беретін мектептің бірінші сатысы мұғалімінің кәсіби іс-әрекетін тиімді жүзеге асыруға қабілетті, жоғары білікті педагогикалық кадрларды даярлау, халықаралық талаптарға сай бәсекелестікке бейімделген құзыретті бакалаврларды дайындау.
Білім деңгей Бакалавриат (Жоғары білім)
Кәсіби қызмет түрлері 

- ұйымдастырушылық-технологиялық: педагогикалық технологиялар негізінде оқу-тәрбие үдерісін ұйымдастыру;

- педагогикалық басқару:  білім беру менеджменті;

- диагностикалық:  оқушы тұлғасын, оқыту, тәрбиелеу және даму нәтижелерін зерттеу;

- жобалау: бастауыш мектептегі білім беруді моделдеу;

 - Ғылыми-зерттеу: білім беру мекемелеріндегі мәселелерді шешудегі шығармашылық ізденіс, педагогикалық тәжірибені зерттеу, рефлексия.

Кәсіби қызмет объектісі Жалпы білім беру мектептері, лицейлер, гимназиялар, қосымша білім беру жүйесі (балалар шығармашылық орталығы, балаларды дамыту орталығы, репетиторлық орталығы, балалар сауықтыру лагері және т.б.), педагогикалық колледждер, кадрлар біліктілігін арттыру және қайта даярлау институттары, білім беру департаменттері.
Білім беру бағдарламасының ерекшелігі Отандық және шетелдік ЖОО-да академиялық мобильділік; қосымша білім беру бағдарламасын игеру мүмкіндігі (Minor) - Арнайы педагогика; 2 білім алу траекториясы бойынша оқу мүмкіндігі.   
Оқу түрі Күндізгі оқыту; ДОТ қолдану арқылы күндізгі оқыту.   
Оқыту формасы Бүкіл оқу мерзіміне 240 академиялық кредитті және бір оқу жылы үшін 60 академиялық кредитті игеру мерзімімен анықталады. Сәйкесінше оқу мерзімі 4 жыл. Студенттің оқу мерзімінің ұлғаюы немесе азаюы кезінде бір оқу жылында аз немесе көп академиялық кредиттер алуына рұқсат етіледі. Жоғары білімі немесе техникалық және кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі білімі бар тұлғалардың оқу мерзімі транскрипт (дипломға қосымша) негізінде айқындалатын білім алушының алғышарттары ескеріле отырып белгіленеді. Бұл ретте кредиттер қайта есептеледі және олардың көлемі жеткілікті және білім беру бағдарламасы үздіксіз болған жағдайда бұрын игерілген пәндер есепке алынады. 
Оқыту тілі Қазақ; Орыс  
Кредит көлемі/сағат 240/7200 
Білім алушыға қойылатын талаптар

Жалпы орта білім; Техникалық және кәсіптік орта білім; Жоғары білім

Бағдарлама менеджері Бекжанова Бахытжамал Жорабекқызы  

Қолжетімді қызметтер

PLATONUS

platonus.kz

E-univer

e-univer.korkyt.edu.kz

Call center

+7-7242-558877

МООK

МООK (Жаппай ашық онлайн сабақ)

Erasmus

erasmus

Сабақ кестесі

толығырақ...

Ғылыми кітапхана

толығырақ...