6B01407 - Музыкалық білім
ksu@korkyt.kz, korkyt_ksu@mail.ru +7242 26-27-14, Қабылдау комиссиясы +7242 23-53-92

6B01407 - Музыкалық білім

Институт Дәстүрлі өнер институты (ДӨИ)   
Кафедра Дәстүрлі музыка өнері және хореография 
Білім беру бағдарламаларының тобы В006 Музыка мұғалімдерін даярлау
Атауы 6B01407 - Музыкалық білім
Аккредитация Сертификат    
Білім беру бағдарламасының түрі Қолданыстағы
Білім беру бағдарламасының мақсаты Жалпы адами және этномәдени құндылықтарды бірліктеқұрметтеп, толеранттылыққа тәрбиелейтін, музыкалық білім беру саласында жаңашыл педагогикалық технологияларды еркін қолдана алатын, сыни және шығармашылық тұрғыдан ойлай білетін, өзін-өзі басқару және рефлексиялық дағдыға ие, түрлі білім беру және мәдени мекемелерде  жалпы білім беру, музыка мектептерінде) музыкалық-педагогикалық үдерістерді жобалайтын және іске асыра алатын кәсіби біліктілігі жоғары мамандарды даярлау.
Білім деңгей Бакалавриат (Жоғары білім)
Қызметтер тізбесі Музыка пәні мұғалімі, педагог ұйымдастырушы
Кәсіби қызмет объектісі Жалпы білім беретін мектептер мен қосымша білім беру мекемелері (өнер мектебі, музыка мектебі),мәдени - ағарту саласындағы мекемелер 
Білім беру бағдарламасының ерекшелігі Қосымша білім беру бағдарламасын меңгеру мүмкіндігі(Minor),Білім берудегі музыкалық кеңес беру
Оқу түрі ҚББТ қолданусыз күндізгі
ҚББТ қолданумен күндізгі   
Оқыту формасы Оқу мерзімі оқудың барлық кезеңіне 240 академиялық кредиттің және оқу жылына 60 академиялық кредиттің игеру мерзімімен анықталады. Тиісінше, оқу мерзімі 4 жылды құрайды. Оқу жылында студенттің академиялық кредиттердің неғұрлым аз немесе көп мөлшерін игеруіне рұқсат етіледі, ал оқу мерзімі көбейеді немесе қысқарады.
Жоғары білімі бар немесе техникалық және кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі білімі бар тұлғалар үшін оқу мерзімі, студенттің алғы шарттарын ескере отырып (дипломға қосымша) транскрипт негізінде анықталады. Бұл жағдайда кредиттер беріледі және бұрын игерілген пәндер олардың көлемі мен білім беру бағдарламасының сабақтастығы жеткілікті болғанжағдайда жүзеге асырылады.
Оқыту тілі Қазақ  
Кредит көлемі/сағат 240/7200 
Білім алушыға қойылатын талаптар Жоғары білім
жоғары арнайы білім
жалпы орта білім беру 
Бағдарлама менеджері Мирманов Наку Бахаутдинұлы 

Қолжетімді қызметтер

PLATONUS

platonus.kz

E-univer

e-univer.korkyt.edu.kz

Call center

+7-7242-558877

МООK

МООK (Жаппай ашық онлайн сабақ)

Erasmus

erasmus

Сабақ кестесі

толығырақ...

Ғылыми кітапхана

толығырақ...