6B11401 - Әлеуметтік жұмыс
ksu@korkyt.kz +7242 26-27-14, Қабылдау комиссиясы +7242 23-53-92

6B11401 - Әлеуметтік жұмыс

Институт Экономика және құқық
Кафедра Экономика және басқару
Білім беру бағдарламаларының тобы B114 Әлеуметтік жұмыс
Атауы 6B11401 - Әлеуметтік жұмыс
Аккредитация Сертификат    
Білім беру бағдарламасының түрі Қолданыстағы
Білім беру бағдарламасының мақсаты Мамандандырылған көмек көрсетуге, кеңес беруге, делдалдыққа, әлеуметтік қорғау, денсаулық сақтау, білім беру, мәдениет жүйесінде қызмет көрсетуге байланысты кәсіби практикалық жұмысты жүргізуге қабілетті маманды даярлау; әлеуметтік-медициналық, психологиялық-педагогикалық және өзге де көмекті қажет ететін, сондай-ақ отбасына көмек көрсету орталықтарын, әлеуметтік баспаналарды, жастар орталықтарын және мүдделері бойынша бірлестіктерді құруға қабілетті жекелеген адамдармен және топтармен әлеуметтік жұмысты ұйымдастыруға және үйлестіруге қабілетті жекелеген адамдарға, отбасыларға, халықтың әртүрлі топтарына әлеуметтік, әлеуметтік-медициналық, психологиялық-педагогикалық және өзге де көмекті қажет ететін, сондай-ақ отбасына көмек көрсету орталықтарын, әлеуметтік баспаналарды, жастар орталықтарын
Білім деңгей Бакалавриат (Жоғары білім)
Берілетін дәреже Қызмет көрсету саласындағы Бакалавр
Қызметтер тізбесі БББ бойынша бакалавр түлектерінің лауазымдары: әлеуметтік қорғау ұйымдарында, мекемелерінде, білім, денсаулық салаларында,  зейнетақы төлеу мемлекеттік орталықтарында әлеуметтік жұмыс бойынша маман; арнайы әлеуметтік қызметтер қажеттілігін анықтау және бағалау бойынша әлеуметтік қызметкер; әлеуметтік жұмыстар бойынша референт; әлеуметтік жұмыстар бойынша кеңес беруші; балаларды қорғау инспекторы; кәмелетке толмағандар жұмысы бойынша инспектор; қоғамдық ұйымдар мен бірлестіктерде және қылмыстық атқару жүйелері мекемелерінде әлеуметтік жұмыс бойынша маман; әкімшілік аппараттары мен облыстар, қалалардың басқа да атқарушы органдарында
Кәсіби қызмет объектісі Бітірушілердің кәсіби қызмет нысандары  әлеуметтік қолдау мен қорғауды, көмекті және әлеуметтік қамтамасыз етуді қажет ететін, жекелеген тұлғалар, жанұялар, қауымдар мен халық топтары; халықты әлеуметтік қорғау, білім, денсаулық сақтау, мәдениет жүйесіндегі әртүрлі ұйымдық-құқықтық формалардағы мекемелер, ұйымдар, органдар; қылмыстық атқару; миграциялық қызмет; арнайы мамандандырылған ұйымдарда (жанұялық балалар үйі, интернат үйлер, әлеуметтік баспаналар, арнайы түзеу мекемелері)  әлеуметтік-педагогикалық, әлеуметтік-психологиялық қызметтер; балалар, жасөспірімдер клубтары; жастар ұйымдары мен бірлестіктері; емдеу-профилактикалық және басқа да медициналық мекемелер және ұйымдар; халықтың түрлі санаттарына арналған оңалту орталықтары; әлеуметтік-өндірістік салалардағы әлеуметтік қызметтер; қоғвмдық ұйымдар мен бірлестіктер, халықты әлеуметтік қорғауды басқару органдары, жергілікті өзін-өзі басқару органдары бола алады.
Білім беру бағдарламасының ерекшелігі 1. Академиялық алмасу бағдарламасы, қосымша білім беру бағдарламасын меңгеру мүмкіндігі (Minor); оқу үдерісін жүзеге асыруда көптілді оқытуды қолдану
2. «Әлеуметтік жұмыс» білім беру бағдарламасының ерекшелігі: 
-білім алушыларды даярлаудың жұмыс берушілердің талаптарына және кәсіби стандартқа сәйкестігі; 
-профессорлық-оқытушылық құрамның кәсіби құзыреттілігі; 
-базасында оқу процесі, кәсіптік практика ұйымдастырылатын, білім алушылардың кәсіби және жеке құзыреттері дамитын кафедра филиалдарының болуы болып табылады
Оқу түрі ҚББТ қолданусыз күндізгі
ҚББТ қолданумен күндізгі
Оқыту формасы Оқу мерзімі оқудың барлық кезеңіне 240 академиялық кредиттің және оқу жылына 60 академиялық кредиттің игеру мерзімімен анықталады. Тиісінше, оқумерзімі 4 жылды құрайды. Жоғары білімі бар немесе техникалық және кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі білімі бар тұлғалар үшін оқу мерзімі, студенттің алғышарттарын ескере отырып (дипломға қосымша) транскрипт негізінде анықталады. Бұл жағдайда кредиттер беріледі және бұрын игерілген пәндер олардың көлемі мен білім беру бағдарламасының сабақтастығы жеткілікті болған жағдайда жүзеге асырылады.
Оқыту тілі Қазақ; Орысша; Ағылшын
Кредит көлемі/сағат 240
Білім алушыға қойылатын талаптар Жоғары білім; жоғары арнайы білім; жалпы орта білім
Түлек моделі Жүктеу
2023-2027 жылдарға арналған білім беру бағдарламасын дамыту жоспары Жүктеу 
Бағдарлама менеджері Ким Венера Владимировна

Қолжетімді қызметтер

PLATONUS

platonus.kz

E-univer

https://e-univer.korkyt.kz/

Call center

+7-7242-558877

МООK

МООK (Жаппай ашық онлайн сабақ)

Erasmus

erasmus

Сабақ кестесі

толығырақ...

Ғылыми кітапхана

толығырақ...