Press digest: Mass media about us. №37
ksu@korkyt.kz +7242 26-27-14, Қабылдау комиссиясы +7242 23-53-92
  • 06 January 2023
  • 1298

Press digest: Mass media about us. №37

Press Center-6.01.2022: publications about the Korkyt Ata Kyzylorda University in the republican, regional, district mass media from December 25 to January 6.

Published in the national media: 

Двудипломные программы и цифровизация: как поменялся формат обучения в Кызылординском университете им. Коркыт ата https://www.nur.kz/society/2003209-dvudiplomnye-programmy-i-tsifrovizatsiya-kak-pomenyalsya-format-obucheniya-v-kyzylordinskom-universitete-im-korkyt-ata/

Инновациялық жоба жеңімпаздарына университет гранты табысталды https://kaz.nur.kz/society/2003021-innovaciyalyq-zoba-zenimpazdaryna-universitet-granty-tabystaldy/

В Кызылординском университете им. Коркыт ата планируется открытие филиала сеульской школы инженерии https://www.nur.kz/society/2003181-v-kyzylordinskom-universitete-im-korkyt-ata-planiruetsya-otkrytie-filiala-seulskoy-shkoly-inzhenerii/

Мы будем строить сильный региональный университет https://bilimdinews.kz/?p=225251

 
Published in the regional media:

Университет ғалымдары өндіріске бет бұрды https://syrboyi.kz/akparat/wniversitet-ghalymdary-oendiriske-bet-burdy-129956/

Кызылординская школьница выиграла грант КУ имени Коркыта ата https://kzvesti.kz/obrazovanie/kyzylordinskaja-shkolnica-vyigrala-grant-ku-imeni-korkyta-ata-78658/

Университет ғалымдары «Хорасан» кен орнында болды https://halyqline.kz/sayasat/wniversitet-ghalymdary-horasan-ken-ornynda-boldy/

Емен-жарқын https://www.youtube.com/watch?v=JhYtc14HGEU

Өмірдің өзі https://www.youtube.com/watch?v=Qe4KFLxQ1A0

Ғибратты ғұмыр https://www.youtube.com/watch?v=v7RAtqs55Lo

Қызылордалық жас ғалым «Smart ботаникалық бақ» жасамақ https://aqmeshit-zhastary.kz/bilim/qyzylordalyq-zhas-ghalym-smart-botanikalyq-baq-zhasamaq-42473/

Ректор грантын жеп алды https://syrboyi.kz/bez-rubriki/rektor-grantyn-zhengip-aldy-130607/

Поддержали проекты молодых ученых https://kzvesti.kz/obrazovanie/podderzhali-proekty-molodyh-uchenyh-79449/

Ақмешіт жастары газеті - «Қызылордалық жас ғалым «Smart ботаникалық бақ» жасамақ 01-486, 7 қаңтар, 1-бет

 
Published in the district media: 

Ректор грантын жеп алды https://tolqyn.kz/zanalyk/34063-rektor-grantyn-zhep-aldy.html

Қызылордалық жас ғалым «Smart ботаникалық бақ» жасамақ https://qazaly.kz/zanalyk/32659-yzylordaly-zhas-alym-smart-botanikaly-ba-zhasama.html

 

From December 25 to January 5, 9 materials were published.

 

Services available

PLATONUS

platonus.kz

E-univer

https://e-univer.korkyt.kz/

Call center

+7-7242-558877

МООK

МООK (Massive Open Online Lesson)

Megaproject Electronic Library

e-univer.korkyt.edu.kz

Erasmus

erasmus

Science Library

more...